Samenwerking en partnerships

Partnerships zijn vaak het resultaat van een strategische keuze, los van de kansen die samenwerking kan bieden. Wij vinden dat zonde. Samenwerking is volgens ons mensenwerk. En dat zoeken we ook bij onze partners.

Samenwerken is nooit vanzelfsprekend maar eerder een kans om sámen verwachtingen te overtreffen. Bij Citrus zien we onszelf als een ideale onderaannemer voor jouw project voor softwareontwikkeling. Of het nu gaat om tijdelijk extra ontwikkelcapaciteit of een compleet project in huis: met ons kun je alle kanten op.

CITRUS PARTNER IN EDUCATION

Partner in Education

Citrus Software is vanaf begin 2013 verbonden aan Fontys Hogescholen als Partner in Education. Dit houdt in dat we Fontys helpen de opleidingen zo goed mogelijk bij het bedrijfsleven aan te laten sluiten. Bijvoorbeeld door gastcolleges of workshops te geven. Of door open dagen en bedrijvendagen bij te wonen en (toekomstige) studenten een beeld te geven van de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf als Citrus.

Daarnaast bieden we graag plaats aan stagiairs of afstudeerders. We stellen samen met de student een stageopdracht op en zorgen ervoor dat die past bij zijn of haar wensen en ambities.

Onze partners