Patrick Lapré

Linux developer

Patrick Lapré

Bij Citrus...

ontplooi ik mijn activiteiten in de hoedanigheid van Linux / Software ontwikkelaar. Ik ben een fervent voorstander van de Agile/Scrum methodiek om doelstellingen te realiseren. Mijn interesses cq. uitdagingen liggen op technische en organisatorische aard.

In mijn vrije tijd...

houd ik er niet alleen maar actieve hobby’s op na. Ik houd van klimmen, fietsen, squash, motorrijden maar ook lezen, films kijken (niet elk genre kan mij boeien), muziek luisteren en met tijd en wijle een lekker potje koken. En zoals elke computernerd het betaamt games spelen op de console, iPad en desktop.