Mobiele Applicatie

App voor Propeaq

Gebruikers presteren met het juiste licht

Propeaq is specialist in licht- en chronotherapie. De organisatie verbetert prestaties door slaap- en waakritme te verschuiven en boogt op ruim 25 jaar ervaring. Propeaq heeft de eigen wortels binnen de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, het Academisch Medisch Centrum (AMC) en de Universiteit van Groningen. Daardoor kan het de nieuwste ontwikkelingen, innovaties en onderzoeken realiseren binnen de eigen oplossingen.

De uitdaging

Propeaq ontwikkelde tot voor kort per sporter een schema, bedoeld voor advies wanneer daglicht te vermijden en licht via kunstlicht op te nemen. Het berekenen van al die schema’s kostte veel tijd. Ook gingen ze altijd uit van één moment of scenario. Dat kon wellicht anders, dachten ze bij Propeaq. Zeker nu het bedrijf naast topsporters ook andere doelgroepen wilde faciliteren, zoals reizende professionals en mensen die in ploegen- en nachtdienst werken. Hoe het dan anders kon, moest blijken in aanloop naar de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Hét moment voor exposure.

De oplossing

Samen met experts ontwikkelde Propeaq binnen relatief korte tijd een bril en app . Daarbij was het aan ons om de app voor Android en iOS app voor onze rekening te nemen. Een mooie opdracht, waarbij we moesten uitgaan van twee essentiële aspecten. Allereerst was daar de communicatie tussen de app en bril via bluetooth. Dit in combinatie met het algoritme, waarmee gebruikers advies krijgen over wanneer en met welk licht ze de bril moesten dragen. De tweede uitdaging zat ‘m in het zogenaamde prestatiemoment per gebruiker. Een fikse klus, die leidde tot een eindproduct dat er mocht zijn. Tijdens de Spelen in Rio gebruikten meerdere topsporters ‘mobiel’ licht en chronotherapie via de app en bril van Propeaq. Met een succesvol resultaat voor meerdere olympische sporters als gevolg.

Realisatie
Citrus werkte voor Propeaq met meerdere projectpartners samen. Dit vroeg om een nauwe afstemming tussen de partijen. De app moest zowel qua design als techniek aansluiten bij de wensen van de hardware-fabrikant en het designbureau. Daarom ontwikkelde Citrus via wireframing in een vroeg stadium een prototype van de app. Dit prototype diende tijdens het ontwikkeltraject als leidraad om de app in sprints van twee weken steeds verder uit te bouwen en te verfijnen. Agile in de soepelste zin van het woord!

Tools
Voor het prototype gebruikten we de Proto.io-tool. Het bluetooth protocol (low energy) realiseerden we met meerdere printed circuit boards. De app ontwikkelden we native voor iOS en Android, met een bredere dekkingsraad via bluetooth als resultaat. Ook brachten we de look en feel van de app voor beide platforms zo dicht mogelijk bij de beleving van de gebruiker.